Nya medlemmar i delegationen och i styrelsen

Vid Stiftelsens för Åbo Akademi delegationsmöte den 9 december 2015 valdes till nya medlemmar i delegationen för perioden 1.1.2016 – 31.12.2020 juris kandidat, diplomekonom Kaj-Gustaf Bergh, ekonomie magister Ebba Dåhli och ekonomie magister Christel von Frenckell-Ramberg.

Minister Christoffer Taxell återvaldes till delegationens ordförande. Till delegationens viceordförande för år 2016 valdes regeringsrådet Paulina Tallroth.

Advokat, juris doktor Gisela Knuts och Senior Advisor Jan Lång återvaldes till medlemmar i styrelsen för perioden 1.1.2016 – 31.12.2018. Till ny styrelsemedlem valdes ekonomie magister Timo Ketonen.

Övriga styrelsemedlemmar är kommerserådet Peter Boström, politices magister Susanna Korpivaara, diplomekonom Johan Kronberg och riksdagsledamot Stefan Wallin.

Vid mötet tackade delegationens ordförande minister Christoffer Taxell avgående styrelsemedlemmen Bjarne Mitts samt delegationsmedlemmarna Birgitta Aurén, Anna Bertills och Folke Öhman för mångårigt engagemang Stiftelsen för Åbo Akademi och Åbo Akademi till fromma.