Nya medlemmar har utsetts för stiftelsens delegation

Nya medlemmar har utsetts för Stiftelsens för Åbo Akademi delegation för perioden 1.1.2019–31.12.2023

Vid Stiftelsens för Åbo Akademi delegationsmöte den 10 december 2018 i Åbo valdes till nya medlemmar i delegationen generalsekreterare, politices magister Riina Forsman (Åbo), VD, ekon. lic. Roger Holm (Jakobstad), generalsekreterare, t.f. VD, politices magister Linda Lindholm (St. Karins) och VD, ekon. kand., EMBA Carl Pettersson (Helsingfors) för perioden 1.1.2019– 31.12.2023.

Delegationens ordförande, minister Christoffer Taxell hade meddelat att han önskar avgå som medlem i delegationen. Till ny ordförande för delegationen för år 2019 valdes kommerserådet Peter Boström. Regeringsrådet Paulina Tallroth återvaldes till dess vice ordförande för år 2019.

Delegationen har högst 50 medlemmar och sammanträder två gånger per år. Till delegationens uppgifter hör bland annat att utse medlemmarna i Stiftelsens för Åbo Akademis styrelse samt att utse styrelsemedlemmar i Stiftelsens för Åbo Akademi forskningsinstitut och Donnerska institutet för religionshistorisk och kulturhistorisk forskning.

Till nya medlemmar i styrelsen för Stiftelsen för Åbo Akademi valdes verksamhetsledare, filosofie magister Martina Harms-Aalto för perioden 1.1.2019-31.12.2020 och marknadsförings- och kommunikationsdirektör, politices magister Michael Smirnoff för perioden 1.1.2019-31.12.2021. Advokat, JD Gisela Knuts och företagare, EM Timo Ketonen återvaldes till medlemmar i styrelsen för perioden 1.1.2019–31.12.2021. Övriga styrelsemedlemmar är EM Ebba Dåhli, DE Johan Kronberg och riksdagsledamot, PM Stefan Wallin.

Vid mötet tackade delegationens ordförande, minister Christoffer Taxell den avgående delegationsmedlemmen kammarrådet Henry Wiklund för hans mångåriga värdefulla insatser för Stiftelsens för Åbo Akademi delegation. Styrelsens ordförande Peter Boström överräckte Akademimedaljen i brons åt Henry Wiklund.

Kommerserådet Peter Boström tackade minister Christoffer Taxell för hans mångåriga värdefulla insatser för Stiftelsens för Åbo Akademi delegation och styrelse.