Ny leverantör av tjänster på Kankas gård

Stiftelsen för Åbo Akademi och Sodexo har nyligen ingått ett samarbetsavtal som gäller mötes- och konferensverksamheten på Kankas gård. Principerna vid uthyrning av mötes- och festlokaler kommer till vissa delar att ändras som en följd av detta. Vi besvarar gärna era eventuella frågor som berör tidigare bokningar (info@kankas.fi).

Nya bokningar av mötes- och festlokaler jämte restaurangtjänster kan göras per e-post kitchen@kankas.fi eller per telefon 040 486 45 45.

Mera information om Kankas gård samt om våra festlokaler och mötespaket hittas på adressen www.kankas.fi