Museet ”Ett hem” firar 50 år på Biskopsgatan 22.5.2015, fritt inträde kl. 11-16

Fredagen den 22 maj 2015 firar museet Ett hem 50 år på Biskopsgatan 14 i Åbo. Fritt inträde kl. 11-16, välkomna!

Museet öppnades för allmänheten 1932 i den ursprungliga byggnaden på Tavastgatan 30 i Åbo och firar nu att man sedan 1965 fungerat i den nuvarande byggnaden på Biskopsgatan 14.

Ett hem var konsul Alfred och Hélène Jacobssons privata hem som paret donerade till Stiftelsen för Åbo Akademi.

Museet har under flera års tid samarbetat med ämnet museologi vid Åbo universitet. Studenter från ”Museologins trädgårdskurs” är på plats på jubileumsdagen 22.5 kl. 11–12. De berättar om sina kursresultat bl.a. om den Auricula-utställning, som finns utställd på museet lilla veranda och auriculorna som planterats på museets innergård.