Museet ”Ett hem” deltar i trädgårdsmässan 10–12.4.2015 i Åbo mässcentrum

MUSEET ”ETT HEM” DELTAR I TRÄDGÅRDSMÄSSAN 10–12.4.2015 I ÅBO MÄSSCENTRUM.

Temat för året kurs i museologi är primulor och utställningen finns på området för traditionella växter i C-hallen. Utställningen är ett delprojekt i kursen ”Museologian puutarhakurssi” vid Turun yliopisto. Samarbetspartner är Wanhan Wallankumous, ett företag som specialiserat sig på återförsäljning av gamla byggnadsdelar.