Michael Smirnoff och Lilian Wikström nya medlemmar i Stiftelsens för Åbo Akademi delegation från 1.1.2015

Vid Stiftelsens för Åbo Akademi delegationsmöte den 11 december 2014 valdes till nya medlemmar i delegationen för perioden 1.1.2015 – 31.12.2019 direktör, politices magister Michael Smirnoff från Vasa och VD, filosofie doktor Lilian Wikström, bosatt i Sverige.

Akademiföreningen Åbo Akademiker r.f. har utsett politices magister Riina Forsman och politices magister Tom Westerén till sina representanter i delegationen för perioden 2015-2016.

Minister Christoffer Taxell återvaldes till delegationens ordförande och biblioteksrådet Birgitta Aurén till delegationens viceordförande för år 2015.

Kommerserådet Peter Boström och riksdagsledamot Stefan Wallin återvaldes till medlemmar i styrelsen för perioden 1.1.2015 – 31.12.2017. Övriga styrelsemedlemmar är advokat, JD Gisela Knuts, PM Susanna Korpivaara, DE Johan Kronberg, Senior Advisor Jan Lång och EM Bjarne Mitts.

Delegationens ordförande minister Christoffer Taxell tackade avgående delegationsmedlemmarna professor emeritus Håkan Andersson och Ph. D. Mikael Ingberg för mångårigt engagemang Stiftelsen för Åbo Akademi och Åbo Akademi till fromma.

Avgående rektor Jorma Mattinen och skattmästare Kjell Sundström avtackades vid delegationens höstmöte med Akademimedaljen i brons.