Koordinator till Stiftelsens för Åbo Akademi forskningsinstitut sökes

Koordinatorn vid Stiftelsens för Åbo Akademi forskningsinstitut ska
– stärka Stiftelsens för Åbo Akademi (SÅA) forskningsprofil i nära samarbete med Åbo Akademi (ÅA);
– synliggöra forskningsverksamheten vid SÅA genom aktiv kommunikation via olika kanaler utåt (webbplatser, sociala medier, pressmeddelanden, ÅAs kommunikation) samt genom aktivt deltagande i relevanta nätverk och vid evenemang nationellt och internationellt;
– fungera som Forskningsinstitutets kontaktperson och som sekreterare för Forskningsinstitutets styrelse, vilket omfattar att bereda ärenden samt åtgärda de beslut som fattas, att följa upp, förankra och rapportera om de satsningar som styrelsen fattar beslut om;
– föra en aktiv dialog med forskare och forskningsprojekt som finansieras av SÅA samt proaktivt sondera efter nya strategiskt viktiga forskningssatsningar och samarbetspartners, såväl inom ÅA som utanför;
– stärka samarbetet inom/mellan de olika forskningsenheterna inom SÅA (Forskningsintitutet, Donnerska institutet);
– bygga upp fungerande processer för uppföljning av SÅA:s satsningar inom forskning och utveckling;
– kartlägga och utveckla genomslagskraften i SÅA:s verksamhet;
– försäkra att SÅA och Forskningsinstitutet spelar en synlig roll vid ÅA och i den bredare forskarmiljön i Finland samt även internationellt.

Av koordinatorn förutsätts:
– administrativ erfarenhet och erfarenhet av tvärvetenskapligt arbete, detta med tanke på de olika typer av projekt som ingår i Forskningsinstitutets verksamhet;
– utmärkta kunskaper i svenska, goda kunskaper i engelska och finska;
– goda kommunikationsfärdigheter.
Doktorsgrad samt kännedom om Åbo Akademi är meriterande för uppgiften.

Skicka ditt ansökningsbrev (inklusive löneanspråk) och meritförteckning (CV) till Åbo Akademis Arbetsforum, som administrerar ansökningarna. Ansökningarna tas emot per e-post arbetsforum@abo.fi eller per post till Åbo Akademis Arbetsforum, Gezeliusgatan 2a, 20500 Åbo. Ansökningshandlingarna ska vara Åbo Akademis Arbetsforum tillhanda senast onsdagen 18.10.2017. Ansökningshandlingarna returneras inte. Intervjuer med sökande hålls med start vecka 43 och posten tillträds fortast möjligt.