Konstutställning NYTT i Vattenlagret på Vårdberget 25.4-20.5.2018

Nyutexaminerade bildkonstnärer från Åbo Konstakademi (Turun AMK) ställer ut 25.4-20.5.2018 i Vattenlagret vid Observatoriet på Vårdberget.

I utställningen visas foton, målningar, teckningar, installationer och videoverk.

Mera info om utställningen och konstnärerna på https://nytt.turkuamk.fi/

Utställningen i Vattenlagret är öppen tisdag-söndag kl. 11-19 och stängd måndagar samt tisdag 1.5.

Fritt inträde – välkommen!