Konst- och vetenskapsevenemanget Aboagora 23-25.8.2017 i Sibeliusmuseum

Aboagora – Between Arts and Sciences är ett symposium som främjar dialogen mellan konst och vetenskap, skapar nya kommunikationskanaler mellan konstnärer och forskare, och dessutom för ut den här diskussionen i staden, inom räckhåll för var och en. Aboagora är de öppna tankarnas forum som utmanar deltagarna att ifrågasätta och bryta ner olika typer av skiljemurar inom konsten och vetenskapen.

År 2017 ordnas evenemanget i Sibeliusmuseum i Åbo den 23–25 augusti under temat ”Becoming/Verðandi”, som betyder ”blivande” eller ”vardande” och hänvisar till en utvecklingsprocess som är oavslutad: ett ärende eller skeende som ännu inte är färdigt. Verðandi handlar om de ständiga förändringar och växlingar, om det ofullständiga och fragmentariska som präglar nutiden, om alla de möjligheter som präglar vår relation till framtiden. Aboagora 2017 analyserar det ofullbordade utgående från humanistiska, naturvetenskapliga, ekonomiska och samhälleliga synvinklar.

Evenemanget består av workshops, föreläsningar, paneldiskussioner och explorativa möten mellan konst och vetenskap. Symposiets huvudtalare är molekylärbiolog Howy Jacobs (Helsingfors universitet, Tammerfors universitet), företagsekonomerna Pierre Guillet de Monthoux (Copenhagen Business School) och Jenny Helin(Uppsala universitet), och författaren Maria Turtschaninoff. Huvudföreläsningarna är gratis och öppna för allmänheten.

Mot en deltagaravgift kan man följa alla evenemang under Aboagora. Avgiften inkluderar även kaffe varje dag samt deltagandet i slutfesten fredagen den 25.8. Registrering är öppen till den 11 augusti.

Tidtabell för evenemanget, samt anvisningar för registrering hittas på nätet: http://aboagora.fi/programme/.

Under åren 2016–2018 bygger Aboagora upp en tematisk trilogi kring temat Ödets trådar. Temat är hämtat ur den fornnordiska mytologin och dess berättelser om nornorna som styrde såväl människors som gudars öden. De tre viktigaste nornorna var Urðr (öde), Verðandi (blivande) och Skuld (börda), och nornorna fungerar turvis som tematisk ram för Aboagora under de treårsperioden.

Evenemanget ordnas som ett samarbete mellan Åbo Akademi, Åbo universitet och Donnerska institutet (Stiftelsen för Åbo Akademi).

Program och registrering: http://aboagora.fi/programme/

Pris 35 € (studenter 20 €)

För ytterligare information: Malla Lehtonen, koordinator: aboagora@utu.fi, +358-50-570 4017

Aboagoras webbplats: http://aboagora.fi

Aboagora på Facebook: https://facebook.com/Aboagora/

Aboagora på Twitter: https://twitter.com/Aboagora2012

Aboagora på Instagram: https://www.instagram.com/aboagora/

Aboagora på YouTube: https://www.youtube.com/user/Aboagora