Konserveringen av tapeterna i Kankas huvudbyggnad

Konserveringen av tapeterna i Kankas huvudbyggnad inleddes år 2011 med en färg- och pigmentundersökning av de målade ytorna. Nu har själva konserveringsarbetet av de handmålade tapeterna inletts. Konservatorns arbete är långsamt och utmanande och det krävs kunskap om material, arbetsmetoder och byggnadsarvet genom tiderna.

De tekniska analyserna av de underliggande tapeterna, färgerna och materialen ger oss ny spännande information om Kankas gårds 600-åriga historia.

Välkomna att ta del av konservator Tiina Sonninens blogg  http://www.sonninen.fi/sivusto1/Blogi/Blogi.html