Kjell Sundström lämnar tjänsten som skattmästare vid Stiftelsen för Åbo Akademi

Kjell Sundström lämnar sin tjänst som skattmästare vid Stiftelsen för Åbo Akademi. Han kommer att övergå i annan arbetsgivares tjänst inom kort och avvecklar sitt engagemang vid stiftelsen stegvis.

Kjell Sundström anställdes som skattmästare 1.1.2005 och vid sidan av sitt arbete som skattmästare innehar han även ett antal förtroendeuppdrag såväl i den privata, allmännyttiga som utbildningssektorn.

”Kjell har jobbat för stiftelsen i snart 10 år. Att han nu vill gå vidare och anta nya utmaningar är därför helt naturligt”, säger stiftelsens styrelseordförande Peter Boström.

För närmare information, vänligen kontakta styrelseordförande Peter Boström (tfn 044 550 9902) eller skattmästare Kjell Sundström (tfn 040 533 6591).