Kankas gård

Kankas gård är en av de få bevarade medeltida herrgårdar som byggts av den högre adeln. Huvudbyggnaden är en av de äldsta stenslott som varit bebott från medeltiden fram till våra dagar. Stenbyggnaden uppfördes av Henrik Klasson Horn mitten av 1500-talet. Det rappade slottet i tre våningar har formen av en kub som kröns av ett brant tälttak. Reparationer utfördes i mitten av 1700-talet bl.a. revs den tredje våningen och fasaden fick en symmetrisk utformning. Den tredje våningen återuppbyggdes år 1935 av den dåvarande ägaren Claes Fredrik Aminoff. Slottet ägs sedan 1990-talet av Stiftelsen för Åbo Akademi.

För närmare uppgifter vänligen kontakta intendent Ulrika Grägg, tfn 020 786 1416 och för bokningar info@kankas.fi eller tfn + 358 40 486 4545.

http://www.kankas.fi

SONY DSC

Samarbete med Oulun yliopisto

Uleåborgs universitets arkitekturavdelning genomförde under våren 2009 en restaureringskurs med mål att göra en nyanvändnings- och restaureringsplan för Kankas slott och de omkringliggande byggnaderna. Lärare för kursen var professor Kaisa Broner-Bauer, assistent Kai Tolonen och arkitekt Helena Hirviniemi. Kursen avslutades med ett presentationstillfälle av studenternas slutarbeten ute på Kankas den 16 juni 2009.

Kankas slott i Masku antas vara den äldsta kontinuerligt bebodda slottsbyggnaden i vårt land. Slottsmiljön är ytterst väl bevarad och domineras av slottsbyggnaden vars äldsta byggnadsdelar anses härstamma från 1400-talet. På beställning av Stiftelsen för Åbo Akademi har studenter vid Uleåborgs universitets arkitekturhistoriska laboratorium kartlagt Kankas slott och de omkringliggande byggnadernas potentiella nyanvändning, kartlagt skador och uppgjort restaureringsförslag. Projektet har omfattat slottsbyggnaden, det östra annexet och det gamla bränneriet. I projektet som pågått under vårterminen 2009, ingick två fältkurser i Masku under vilka studenterna samlade in material, mätte upp och dokumenterade området och byggnaderna.

Slottsmiljön är skyddad enligt byggnadsskyddslagen som en nationellt värdefull kulturhistorisk miljö. Kankas slott förvaltas av Stiftelsen för Åbo Akademi som har den utmanande uppgiften att underhålla och utnyttja de kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna på ett meningsfullt sätt. Slottet har tills vidare inte stått öppet för allmänheten.

För närmare uppgifter vänligen kontakta intendent Ulrika Grägg, tfn 020 786 1416.

Följande studenter deltog i restaureringskursen:
Eetu Arponen, Sirpa Luoma, Niko Mähönen, Teemu Pirinen, Hannu Saunaluoma, Marianne Sundqvist, Sofia Kellari, Aino Lehtimäki, Ane Mateos, Anniina Meriläinen, Martina Ruini, Eleonora Schembri, Kristiina Tervaskanto, Anni Vanha-Patokoski och Riikka Ylimäki.