Kankas gård blir ett internationellt innovationscentrum och ett samtidskonstgalleri

Kankas gård i Masku har 1.11.2018 bytt ägare och övergår till Tractatus Properties Oy.  Herrgården har ägts av stiftelsen sedan år 1992.

Ytterligare information: skattmästare Lasse Svens, tfn 0500 562 945.

Kankas_pressmeddelande_01112018