Inblick 2014

Stiftelsens årsmagasin lyfter fram aktuella satsningar och teman.

Läs bl.a. en intervju med nye skattmästaren Lasse Svens.