Gula huset på Husö renoveras under vårvintern 2014

Gula huset vid Husö biologiska station i Bergö i Finströms kommun med över 100 år på nacken har ett stort kulturhistoriskt värde, men också ett stort identitetsvärde för användarna d.v.s. för biologerna vid Åbo Akademi.

Renoveringsarbetet omfattar i viss mån förnyelse av material och inredning (kök, toaletter) men även återanvändning och varsam reparation. Innerväggarna, spånskivorna och mattor har ersatts med nya ytmaterial. Gamla plankgolv och innertak har slipats och återanvänts. Ytterväggarna har isolerats och burspråkets tak förnyats. Källaren fuktproblem har åtgärdats med ny ventilation, täckdikning, nytt murbruk i sockeln (kalkbruk) och jordmassorna i källaren har bytts ut till grus. Byggnaden kommer fortsättningsvis att användas som för inkvartering sommartid och som representationsutrymme.

Renoveringsarbetet föregicks av en grundlig inventering av själva byggnaden, av inredningen och av föremålsbeståndet i huset. I arbetet deltog personal och studenter från konstveteskapliga institutionen och personal från Ålands museum. Gula huset ritades och uppfördes av konstnärinnan Sigrid Granfelt år 1912. Hon deltog själv i byggandet av huset och framför allt lade hon stor vikt vid inredningen och färgsättningen. Många av inredningsdetaljerna har planerats för huset av Sigrid själv, bl.a. kakelugnar, dörrar och diverse inventarier.

Huset bär än idag spår av Sigrid Granfelts inspirationskällor som hon fann i djur- och växtvärlden. Huset avviker, både till utformning och bottenplan, från det traditionella byggnadsbeståndet på Åland. Stilmässigt har huset drag av jugend med dekorativa fönsteromfattningar och dekormålningar i interiörerna.

Gula huset är en stockbyggnad uppförd i två våningar. Idag har byggnaden en gulmålad liggande panel, vita fönsterkarmar och grått mansardtak av plåt.
Gula huset är en stockbyggnad uppförd i två våningar. Idag har byggnaden en gulmålad liggande panel, vita fönsterkarmar och grått mansardtak av plåt.
I huset finns flera välbevarade kakelugnar och eldstäder. En del är troligtvis formgivna av Sigrid Granfelt själv.Tidigare fanns det även en öppen spis i hallen.
I huset finns flera välbevarade kakelugnar och eldstäder. En del är troligtvis formgivna av Sigrid Granfelt själv.Tidigare fanns det även en öppen spis i hallen.