Gästföreläsning 7.3 kl. 15-17 om frivilligarbete och fromhet i judisk tradition

Måndagen den 7 mars 2016 kl. 15–17 föreläser docent Lena Roos från Uppsala universitet i auditorium Theologicum, Åbo Akademi (Biskopsgatan 16).

Rubriken är: Om jag bara finns till för mig själv, vem är jag då? Frivilligarbete och fromhet i judisk tradition .

Föreläsningen behandlar tre former av religiöst frivilligarbete i samtidens Israel: omsorg om de fattiga, de sjuka och de döda. Dessa insatser knyts dels till traditionella judiska ideal om ansvaret för nästan, dels till ökade kontakter mellan religiösa och icke-religiösa i Israel idag. Som bakgrund ges även en översikt över olika judiska grupper i Israel, och hur de positionerar sig när det gäller religiös praktik och i förhållande till tradition och modernitet.

Lena Roos är docent i religionshistoria vid Teologiska fakulteten, Uppsala universitet. Bland hennes forskningsintressen finns judendom, främst judisk-kristna-muslimska kontakter under medeltiden, religion och sexualitet, religion och populärkultur och religionsdidaktik. Hon är även föreståndare för Forum för Judiska Studier vid Uppsala universitet.

Arrangörer: Donnerska institutet för religionshistorisk och kulturhistorisk forskning och ämnet religionsvetenskap, Åbo Akademi.