Forskningsinstitutet finansierar fyra forskningsprojekt inom humaniora, pedagogik och teologi

Stiftelsens för Åbo Akademi forskningsinstitut finansierar tre forskningsprojekt inom humaniora, pedagogik och teologi.  Medlen (3 x 32 000 euro) har tilldelats följande projekt:
FD Antony Fredriksson (filosofi) ”The art of attention: intersubjectivity in the philosophy of perception” .
FD Camilla Kronqvist (filosofi) ”Explorative inquiries: analytical tools for reflecting on oneself, others and the world of kindergarten” .
Biträdande professor Salla Tuori (genusvetenskap) ”Presence, culture and transformation (PreCuT)” .

Finansieringens syfte är att inspirera till samarbete mellan forskargrupper, internationell publicering och projekt som kan bidra till att yngre forskare kan meritera sig.

De finansierade valdes ut på basis av en sk. pitching inför en evalueringspanel. Genom pitchingen valde man ut forskare som ombads lämna in en noggrannare forskningsplan. Forskningsplanerna evaluerades sedan av tre externa evaluatorer. Projekten ska lämna in en årlig rapport till Forskningsinstitutets styrelse. Beslut om eventuell fortsatt finansiering fattas på basis av rapporten.