Europaforum arrangeras i Åbo 30.8-1.9.2018

Europaforum Åbo öppnar den politiska säsongen med att analysera Finlands roll i Europa och den Europeiska unionen. På Europaforum i Åbo 30.8–1.9.2018 möts politiska beslutsfattare, medborgarorganisationer, näringslivet, arbetsmarknadsorganisationer, forskare, experter och medborgare, som alla representerar olika synsätt. Ett särskilt mål för evenemanget är att utöka medborgarsamtalen om Europeiska unionens nuläge och framtid.

Evenemanget är öppet för alla och avgiftsfritt, och avsett för alla som är intresserade av Europeiska unionen.

Under Europaforum Åbo ger statsminister Juha Sipilä en översikt över Europapolitiken och hör fredagen den 31 augusti medborgarnas syn på utvecklandet av EU. Också Europaminister Sampo Terho har en frågestund fredagen den 31 augusti, med temat Brexit, reformen av EU, penninganvändning och ökandet av medborgarnas roll vid beslutsfattande.  Under ledning av Jyrki Katainen, vice ordförande för Europakommissionen, förs i Åbo lördagen den 1 september en medborgardebatt om Europeiska unionens värderingar och framtid. Debatten är öppen för alla.

Under Europaforum Åbo arrangeras tiotals olika evenemang i Åbo med temat Finlands roll i Europa och EU under medverkan av bland andra Olli Rehn, chefdirektör för Finlands Bank, Finlands EU-ambassadör Marja Rislakki, statssekreterare Matti Anttonen från utrikesministeriet och Juho Romakkaniemi, verkställande direktör för Centralhandelskammaren. Till Åbo kommer också samtliga partiers ordföranden, representanter för fackorganisationer och andra intressebevakningsorganisationer samt nästan alla Finlands EU-parlamentariker.

Evenemanget erbjuder ett forum för finländska opinionsbildare och medborgare att diskutera Finlands roll i Europa och Europeiska unionen. Också de studenter som under evenemangsveckan påbörjar sina studier i studiestaden Åbo och studentkårerna har bjudits in till diskussion. Europaforum Åbo arrangeras nu för första gången och det kommer att bli en årligen återkommande öppning av höstsäsongen för politik och ekonomi i Finland.

Europaforumet arrangeras av och i debatterna deltar Åbo stad, Åbo universitet, Turun Yliopistosäätiö, Åbo Akademi, Stiftelsen för Åbo Akademi, Egentliga Finlands förbund, Turku Science Park, Åbo handelskammare och Schuman-seura. Dessa aktörer utgör Europa-gruppen i Åbo med ansvar för förberedelserna inför evenemanget. Som gruppens ordförande fungerar politices doktor Anders Blom. Diskussioner inom Europaforumet ordnas även av riksdagen, statsrådets kansli, Europeiska kommissionens representation i Finland, Europaparlamentets informationskontor i Finland, Finlands Bank, utrikesministeriet, inrikesministeriet, Europainformationen, EK (Finlands näringsliv), FFC (Finlands Fackförbunds Centralorganisation), STTK, Akava och MTK (Centralförundet för lant- och skogsbruksproducenter.

Evenemangen ordnas i Hansa-kvarteret, Åbo Svenska Teater, Radisson SAS Marina Palace, Åbo huvudbibliotek och Bryggerirestaurang Koulu.

För ytterligare uppgifter och program se webbplatsen http://www.europeforum.fi/sv/Program
Evenemanget syns på sociala medier på #eurooppafoorumi #turku

europaforum_inbjudan 2018