EM Lasse Svens ny skattmästare för Stiftelsen för Åbo Akademi

Till ny skattmästare för Stiftelsen för Åbo Akademi har valts EM Lasse Svens.

Stiftelsens för Åbo Akademi styrelse har vid valet av ny skattmästare haft tillgång till många sökanden med olika profiler, kompetenser och erfarenheter. Bland de goda kandidaterna har valet fallit på EM Lasse Svens som har en lång och bred erfarenhet av finanssektorn och bankvärlden i Finland.

Lasse Svens tillträder som skattmästare 1.1.2015.

Tilläggsuppgifter fås av styrelsens ordförande Peter Boström, tfn 044 550 9902