Elias Tillandz-priset till forskare vid BioCity Åbo

I samband med det årliga BioCity-symposiet i Åbo utdelades 21.8.2014 Elias Tillandz-priset till två forskargrupper, som publicerat de bästa vetenskapliga artiklarna 2013 i BioCity. Priset inkluderar också ett stipendium med stöd av Stiftelsen för Åbo Akademi.

Priset bär Elias Tillandz namn. Han var professor vid Åbo Akademi (1640-1693). Professor Tillandz införde de empiriska vetenskaperna i Finland och han publicerade den första vetenskapliga artikeln i Åbo. Priset delas ut för nionde gången. En vetenskaplig delegation bestående av internationella toppforskare, med professor Matthias Hentze från Heidelbergs universitet som ordförande, har valt pristagarna.

De prisbelönade artiklarna är:

R. David Hawkins, Antti Larjo, Subhash K. Tripathi, Ulrich Wagner, Ying Luu, Tapio Lönnberg, Sunil K. Raghav, Leonard K. Lee, Riikka Lund, Bing Ren, Harri Lähdesmäki, Riitta Lahesmaa: “Global Chromatin State Analysis Reveals Lineage-Specific Enhancers during the Initiation of Human T helper 1 and T helper 2 Cell Polarization.” (om nyupptäckta regulatorer i människans vita blodkroppar).

Anniina Vihervaara, Christian Sergelius, Jenni Vasara, Malin A. H. Blom, Alexandra N. Elsing, Pia Roos-Mattjus, Lea Sistonen: “Transcriptional response to stress in the dynamic cromatin environment of cycling and mitotic cells.”  (om stressproteiner som styr arvsanslaget under cellcykelns lopp).

Tillandz pressrelease 2014