Drama- och konstguidningar i museet Ett hem sommaren 2015

De populära drama- och konstguidningarna fortsätter i museet Ett hem även sommaren 2015.

Dramaguidningar på svenska arrangeras 4.7 och 1.8.2015 kl. 12.00–13.00.

Konstguidningar på svenska arrangeras 23.6 och 18.8.2015 kl.12.00–13.00.

Dramaguidningar på finska arrangeras 27.6, 11.7, 18.7, 25.7, 8.8, 15.8, 22.8 och 29.8.2015 kl. 12.00–13.00.

En konstguidning på finska arrangeras 4.8.2015 kl. 12.00 – 13.00.

Normalt inträde. Begränsat antal platser per gång (max 20). Förhandsanmälningar tas emot av intendent Ulrika Grägg, e-post: ulrika.gragg@stiftelsenabo.fi eller tfn 020 786 1416.