Dr Ruth Illman medlem i Vetenskapsrådets beredningsgrupp

Dr Ruth Illman har valts till medlem i Vetenskapsrådets beredningsgrupp, vilket är den panel inom ämnesområdet Humaniora och samhällsvetenskap som arbetar med religionsvetenskap, utomeuropeiska språk och kulturer, antikforskning samt etnologi.

Ruth Illman är docent i religionsvetenskap vid Åbo Akademi och föreståndare för Donnerska institutet för religionshistorisk och kulturhistorisk forskning. Olly och Uno Donners fond förvaltas av Stiftelsen för Åbo Akademi. Institutets uppgift är att befrämja religionsvetenskaplig forskning.

http://www.abo.fi/public/sv/News/Item/item/11069