Donnerska institutets pris för framstående religionsforskning till Henni Alava

Donnerska institutet för religionshistorisk och kulturhistorisk forskning i Åbo har beslutat att tilldela PD Henni Alava institutets forskarpris för år 2018.

Alava belönas för boken ’There is Confusion.’ The Politics of Silence, Fear and Hope in Catholic and Protestant Northern Uganda (Helsingfors universitet, 2017). Boken, som lagts fram som en doktorsavhandling i ämnet utvecklingsstudier vid Helsngfors universitet, behandlar religiösa grupper och politik i efterkrigets norra Uganda och kombinerar samhällsvetenskapliga analysmetoder med ett starkt och välformulerat perspektiv på religionens roll i den aktuella kontexten. Boken belyser de olika roller somreligiösa institutioner kan spela i områden som undergår eller har genomlidit väpnade konflikter, såsom den djupt religiösa regionen Acholiland i norra Uganda, där den katolska och protestantiska kyrkan är helt centrala sociala, politiska och andliga aktörer.

Forskarpriset utdelas årligen till en forskare vars forskning inriktar sig på området religion i bred mening, för en betydelsefull och relativt nypublicerad monografi eller artikel, i tryckt eller digital form. Prissumman är 5 000 euro.

Den prisbelönta boken finns tillgänglig elektroniskt via följande länk: https://helda.helsinki.fi//bitstream/handle/10138/231987/thereisc.pdf?sequence=1