Donnerska institutets pris för framstående religionsforskning till Dr Per Faxneld

Donnerska institutet för religionshistorisk och kulturhistorisk forskning har beslutat att tilldela Dr Per Faxneld institutets pris för framstående religionsforskning för år 2015. Faxneld belönas med sin doktorsavhandling Satanic Feminism: Lucifer as the Liberator of Woman in Nineteenth-Century Culture som lades fram vid Stockholms universitet år 2014. Donnerska institutets forskarpris utdelas årligen till en forskare på området religionsvetenskap för en betydelsefull och relativt nypublicerad monografi eller artikel. Prissumman är 5 000 euro.

http://www.abo.fi/forskning/News/Item/item/9689