Donnerska institutets pris för framstående religionsforskning 2018

Donnerska institutet för religionshistorisk och kulturhistorisk forskning utlyser härmed sitt årliga pris för framstående religionsforskning. Priset är avsett för en forskare vars forskning inriktar sig på området religion i bred mening, för en betydelsefull och relativt nypublicerad monografi eller artikel, i tryckt eller digital form. Forskningen bör vara utförd vid ett nordiskt universitet.

Förslagen ska senast den 31 maj 2018 vara sekreteraren för Donnerska institutets styrelse, docent Ruth Illman tillhanda. Hon ger också vid behov närmare information om priset: rillman(at)abo.fi

Prissumman uppgår till 5 000 €. Prisets beredningsnämnd utgörs av Donnerska institutets styrelse.

Utlysningen finns i sin helhet på  Donnerska institutets webbplats: https://www.donnerinstitute.fi/aktuellt-3/dags-att-nominera-kandidater-for-di-priset-2018/

Här hittar du mera information om priset och tidigare prismottagare: https://www.donnerinstitute.fi/di-priset/