Donnerska institutets forskarpris 2017 till FD, docent Måns Broo

Donnerska institutet för religionshistorisk och kulturhistorisk forskning i Åbo har beslutat att tilldela FD, docent Måns Broo institutets forskarpris för år 2017. Broo belönas för boken The Rādhā Tantra: A critical edition and annotated translation (Routledge, 2017).

Forskarpriset utdelas årligen till en forskare vars forskning inriktar sig på området religion i bred mening, för en betydelsefull och relativt nypublicerad monografi eller artikel, i tryckt eller digital form. Prissumman är 5.000 euro.

Donnerska institutets styrelse noterar följande i sin prismotivering:

”Ett av de viktiga bidrag som denna kritiska utgåva bidrar med är den detaljerade undersökningen av intertextualitet och interreligiös polemik. Författaren utforskar influenser från tidigare texter på ett minutiöst sätt och presenterar den kritiska läsningen på ett omsorgsfullt och analytiskt sätt i den detaljerade inledningen. Översättningen är mästerligt utförd med stor noggrannhet och förståelse för verkets historiska och kulturella kontext. Den är ett imponerande vetenskapligt verk som presenterar en text som fått bred spridning i Sydasien men som trots detta inte utforskats tidigare i någon större utsträckning. Den kritiska utgåvan utgör ett viktigt bidrag till forskningen i tantras historia och rekommenderas varmt för forskare inom fälten inodologi, sinologi, religionshistoria och antropologi.”

https://www.routledge.com/The-Radha-Tantra-A-critical-edition-and-annotated-translation/Broo/p/book/9781138892361