Donera

Idag förvaltar Stiftelsen för Åbo Akademi 406 fonder, som tillkommit genom testamenten eller donationer.

Att testamentera sin kvarlåtenskap till en stiftelse eller för ett ändamål man känner starkt för eller att inrätta en fond, vars avkastning skall användas för allmännyttigt ändamål är ett naturligt val för mången.

Åbo Akademis medelinsamling pågår till 30.6.2017. De insamlade medlen används för att stödja undervisningen och forskningen vid Åbo Akademi. Alla donationer – såväl stora som små – är värdefulla för Åbo Akademis framtid.

Mera om Åbo Akademis insamling.