Domus A renoveras och blir hyresbostäder. Uthyrningen har inletts.

En totalrenovering av bostadshuset Domus A på Biskopsgatan 15 i Åbo pågår som bäst. 40 nyrenoverade hyreslägenheter står klara för inflyttning redan i början av september 2014, lämpligt inför studiestarten.

I det nyrenoverade Domus finns sammanlagt 10 tvåor (31-33 m2) och 30 ettor (16-26 m2). Samtliga lägenheter är försedda med badrum och minikök. Bottenplaner och bilder presenteras här:  Domus A asuntopohjat. Med tanke på byggnadens läge och lägenheternas storlek torde Domus A vara ett intressant alternativ bl.a. för studerande och forskare vid Åbo Akademi eller vid Turun Yliopisto.

Uthyrningen och förhandsreserveringen av lägenheterna har inletts.

För närmare information, vänligen kontakta fastighetsassistent Mikaela Funck, tfn 020-786 1418, mikaela.funck@stiftelsenabo.fi vid Stiftelsen för Åbo Akademi.