Docent Ruth Illman disputerar 30.11.2018 i judaistik

Docent Ruth Illman disputerar vid fakulteten för humaniora, psykologi och teologi vid Åbo Akademi 30.11.2018 kl. 13  i auditorium Ringbom, Axelia, Biskopsgatan 8, Åbo.

Avhandlingen i judaistik har titeln Music and Religious Change among Progressive Jews in London, Being Liberal and Doing Traditional.

Opponent är Dr., Senior Lecturer Alana Vincent, University of Chester, Storbritannien och kustos är professor Antti Laato, Åbo Akademi.

Doktorsavhandling om musikens roll som drivkraft för religiös förändring inom judendomen