Det totalrenoverade Geohuset invigdes 23.11.2016

Geohuset, tidigare Chemicum, vid Akademigatan 1 i Åbo har totalrenoverats och den officiella invigningen ägde rum den 23 november 2016.

Geohuset inhyser numera geologiämnena vid Åbo Akademi och Åbo universitet och dessutom ämnet arkeologi vid Åbo universitet. Målet är att Geohuset ska möjliggöra synergier mellan de två universiteten, såväl inom forskning som i undervisningen.

Geohuset ägs av Stiftelsen för Åbo Akademi, som hyr fastigheten till de båda universiteten. Byggnaden är ritad av Erik Bryggman och var den första byggnaden som Stiftelsen för Åbo Akademi lät bygga (1948–1950) för undervisning vid Åbo Akademi.

Vid invigningen deltog representanter för fastighetsägaren och de båda universiteten.