Delegationen

Delegationens uppgifter är att bl.a. välja sina medlemmar, utse ordförande och viceordförande för delegationen, utse styrelsens medlemmar och välja stiftelsens revisorer. Delegationen har även som uppgift att utse en del av styrelsemedlemmarna i Stiftelsens för Åbo Akademi forskningsinstitut och Donnerska institutet för religionshistorisk och kulturhistorisk forskning. Delegationen sammanträder till ordinarie möten två gånger per år.

Delegationen 2018

 • Minister Christoffer Taxell, ordförande
 • Regeringsrådet Paulina Tallroth, viceordförande
 • Skattmästare Lasse Svens, föredragande
 • Ekonomidirektör Marian Westerlund, sekreterare

Medlemmar –  Mandatperiod:

 • Förvaltningsdirektör Ulla Achrén, 2017 – 2021
 • Ekonomie magister, jur. kand. Kaj-Gustaf Bergh, 2016 – 2020
 • Teamledare, politices magister Sandra Bergqvist, 2018-2022
 • Kommerserådet Peter Boström, 2018 – 2022
 • Ekonomie magister Ebba Dåhli, 2016 – 2020
 • Senior Solutions Consultant Sara Eklund, 2018 – 2022
 • Filosofie doktor Agneta Eriksson-Granskog, 2014 – 2018
 • Teknologiedoktor Heidi Fagerholm, 2017 – 2021
 • Diplomingenjör Lars Fagerholm, 2015 – 2019
 • Politices magister Riina Forsman (AF), 2017 – 2018
 • Diplomingenjör Christian Fredriksson, 2014 – 2018
 • Ekonomie magister Christel von Frenckell-Ramberg, 2016 – 2020
 • Diplomingenjör Leif Frilund, 2017 – 2021
 • Master of Arts Emilie Gardberg, 2018 – 2022
 • Teknologie doktor Lars Gädda, 2014 – 2018
 • Filosofie magister Martina Harms-Aalto, 2017 – 2021
 • Rektor, teknologiedoktor Mikko Hupa, 2018-2022
 • Verkställande direktör Marcus Karsten, 2016 – 2020
 • Ekonomie magister Timo Ketonen, 2014 – 2018
 • Politices magister Torbjörn Kevin,  2018 – 2022
 • Juris doktor Gisela Knuts, 2017 – 2021
 • Politices magister Susanna Korpivaara, 2015 – 2019
 • Diplomekonom Johan Kronberg, 2014 – 2018
 • Diplomingenjör Bertel Langenskiöld, 2016 – 2020
 • Landshövding Peter Lindbäck, 2017 – 2021
 • Kommerserådet Folke Lindström, 2015 – 2019
 • Senior Advisor Jan Lång, 2016 – 2020
 • Professor Jorma Mattinen, 2017 – 2021
 • Ekonomie magister Bjarne Mitts, 2015 – 2019
 • Affärsutvecklingschef Pia Nilsson, 2015 – 2020
 • Politices magister Marcus Rantala, 2017 – 2021
 • Politices magister Lena Skogberg, 2014 – 2018
 • Politices magister Michael Smirnoff, 2015 – 2019
 • Professor Marianne Stenius, 2014 – 2018
 • Riksdagsman, EM, JM Joakim Strand, 2018 – 2022
 • Ekonomie magister Lasse Svens, 2017 – 2021
 • Regeringsrådet Paulina Tallroth, 2017 – 2021
 • Minister Christoffer Taxell
 • Vicehäradshövding Astrid Thors, 2018 – 2022
 • Politices doktor Teija Tiilikainen, 2014 – 2018
 • Riksdagsledamot, PM Stefan Wallin, 2014 – 2018
 • Politices magister Marina von Weissenberg, 2018 – 2022
 • Företagare Peter Vesterbacka, 2018 – 2022
 • Filosofie magister Tom Westerén (AF), 2017 – 2018
 • Kammarrådet Henry Wiklund, 2014 – 2018
 • Vicehäradshövding Stefan Wikman, 2014 – 2018
 • Biskop Björn Vikström, 2015 – 2019
 • Filosofie doktor Lilian Wikström, 2015 – 2019