Avustukset

Tukea Åbo Akademille

Tukea kulttuurille

Säätiö tukee suomenruotsalaista kulttuurityötä mm. ylläpitämällä Sibelius-museota, Ett hem-museota, taitelijakoti Casa Haartmania ja Kankaisten kartanoa sekä luovuttamalla teatterirakennuksen Åbo Svenska Teaterin käyttöön.

Rahastotuet ja tilinpäätöslegaatit

Säätiön lahjoittajista jotkut ovat määränneet tietyn osan lahjoitusrahaston tuotosta annettavaksi Åbo Akademille tai Åbo Akademin säätiölle rahastotukena, tai muille nimetyille vastaanottajille tilinpäätöslegaattina. Voit lukea lisää näistä tukimuodoista alla olevien linkkien kautta.

Rahastotuet 2017 (ruotsiksi)

Tilinpäätöslegaatit 2017 (ruotsiksi)

Muut tuet

 

Apurahat

Apurahat säätiön hallinnoimista stipendirahastoista ja muut stipendejä varten tarkoitetut määrärahat jaetaan kokonaisuudessaan muiden tahojen, pääasiassa Åbo Akademin, kautta. Voit lukea lisää stipendeistä Åbo Akademin ruotsinkielisistä apurahaoppaista opiskelijoille  ja  tutkijoille sekä Åbo Akademin henkilöstölle.

 

Palkinnot

Säätiö myöntää vuosittain Per Brahe-palkinnon menestyneelle tutkijalle. Ralf Törngren-palkinto myönnetään Åbo Akademin opiskelijalle tai henkilökunnan jäsenelle, joka on merkittävällä tavalla edistänyt Åbo Akademin tai sen ylioppilaskunnan toimintaa.

Donner-instituutin tutkijapalkinto myönnetään ajankohtaiselle ja vastajulkaistulle, pohjoismaisessa yliopistossa tehdylle uskontotieteelliselle tutkimukselle.

 

Lue lisää

Muut tuet

Säätiön hallitus ja toimitusjohtaja voivat hakemuksesta myöntää avustuksia ja tukia sellaiseen toimintaan, jonka voi katsoa olevan säätiön tarkoituksen puitteissa. Vapaamuotoisiin hakemuksiin on liitettävä kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma.  Allekirjoitetut hakemukset lähetetään postitse tai sähköpostitse säätiön toimistoon.

Avustuksen tai tuen saajien nimet julkaistaan säätiön hallituksen tai toimitusjohtajan tehtyä päätöksen myöntämisestä sekä säätiön kotisivuilla että säätiön vuosikertomuksessa.

Vuonna 2018 hallitus kokoontuu 23.1., 27.3., 16.4., 5.6., 28-29.8., 3.10., 7.11. ja 10.12.