Årsmagasinet Inblick är klart

Stiftelsens årsmagasin Inblick är klart! Magasinet berättar om vår verksamhet inom vetenskap, forskning och kultur. Transparens och öppen kommunikation styr vårt arbete och en av målsättningarna med Inblick är att ge insyn i hur vi förvaltar arvet av våra donatorer.

Magasinet kan hämtas i stiftelsens kansli i Observatoriet i Vårdbergsparken eller från Donnerska institutet i Humanisticum, Biskopsgatan 13 i Åbo.