Årsmagasinet Inblick 2013

Stiftelsens årsmagasin lyfter fram aktuella satsningar och teman.