Årets Ralf Törngren-pris till Jens Back

Teknologie studerande Jens Back vid Åbo Akademi har av Stiftelsen för Åbo Akademi tilldelats årets Ralf Törngren-pris. Priset ges till en studerande eller anställd vid Åbo Akademi, som vid sidan av sina studier eller arbetsuppgifter har gjort en väsentlig insats för att utveckla Åbo Akademi eller Åbo Akademis studentkår. Prissumman är 6 000 euro.

Jens Back är född i Vasa 1991 och studerar vid utbildningsprogrammet för kemi- och processteknik vid Fakulteten för naturvetenskaper och teknik vid Åbo Akademi med process- och systemteknik som huvudämne. Han beskrivs som en aktiv och kreativ studerande som har gjort stora insatser för att utveckla Åbo Akademis studentkår. Han är medlem i studentkårens fullmäktige och har varit styrelseordförande för studentkåren år 2015. Han är också medlem i universitetskollegiet och i fakultetsrådet och har varit medlem i studiestödsnämnden vid Åbo Akademi. Han nominerades av Fakulteten för naturvetenskaper och teknik (FNT).

Enligt prismotiveringarna visar Jens Back alltid ett stort engagemang i frågor som berör Åbo Akademi och dess studentkår. ”Han kommer väl förberedd till möten och han har egna kreativa idéer för hur verksamheten kan utvecklas och problem kan lösas.” Han har varit kontaktperson för studerande vid Teknikens Akademikerförbund, TEK, och varit medlem i den internationella auditeringskommittén som 2017 utvärderade Villmanstrands tekniska universitet med betoning på dess kemitekniska utbildning.

Priset överräcktes av stiftelsens styrelseordförande, kommerserådet Peter Boström tisdagen den 15 maj 2018 efter Stiftelsens för Åbo Akademi delegation vårmöte i Sibeliusmuseum i Åbo. Eftersom Jens Back inte själv hade möjlighet att närvara togs priset emot å hans vägnar av Pontus Lindroos.