Årets Per Brahe-pris till TkD Tiina Saloranta

Stiftelsen för Åbo Akademi har i år beslutat dela ut Per Brahe-priset till TkD Tiina Saloranta. Prissumman uppgår till 12 000 euro.  Stiftelsen för Åbo Akademi delar ut Per Brahe-priset till en yngre lovande forskare vid Åbo Akademi vars fortsatta anknytning till akademin är synnerligen önskvärd. Stipendiet överräcktes av Stiftelsens för Åbo Akademi styrelseordförande Peter Boström i samband med Stiftelsens delegationsmöte tisdagen den 10 december 2013 i Åbo.

Tiina Saloranta är född 1982. Hon avlade studentexamen vid Laurin lukio i Salo 2001, diplomingenjörsexamen 2006 och teknologie doktorsexamen 2012, båda vid Åbo Akademi. Saloranta disputerade i ämnet organisk kemi med avhandlingen ”Development of Simple and Efficient Synthetic Strategies for Production of Fine Chemicals of Pharmaceutical Relevance – Metal‐Mediated Allylation Combined with Applied Catalysis” och bedömdes med betyget med beröm godkänd.

Sedan 1.1.2013 innehar Saloranta en 3-årig forskardoktorbefattning vid institutionen för kemiteknik. Hennes nuvarande forskningsplan med fokus på katalytisk konvertering av kolhydrater i vattenmiljö stöder och utvidgar de teknisk-naturvetenskapliga institutionernas forskningssträvanden.

Utöver sina forskarmeriter uppskattas även Salorantas pedagogiska färdigheter och undervisningsmeriter. Bland annat har hon, vid sidan av sitt avhandlingsarbete, med framgång varit ansvarig föreläsare för grundkursen i organisk kemi, en av de viktigaste grundkurserna inom fakultetsområdet för naturvetenskaper och teknik.

Per Brahe-prismottagaren Tiina Saloranta och styrelsens ordförande Peter Boström vid prisutdelningen 10.12.2013 i Arken i Åbo.

Per Brahe-prismottagare