Årets Per Brahe-pris till TkD Jessica Rosenholm

Stiftelsens för Åbo Akademi styrelse har i år beslutat dela ut Per Brahe-priset till professorn i farmaci, företrädesvis läkemedelsutveckling, teknologie doktor Jessica Rosenholm. Prissumman är 12 000 euro. Per Brahe-priset utdelas till en lovande forskare vars fortsatta anknytning till Åbo Akademi är synnerligen önskvärd.

Per Brahe-priset överräcktes av Stiftelsens för Åbo Akademi styrelseordförande, kommerserådet Peter Boström i samband med delegationens höstmöte  i Vasa måndagen den 11 december.

Jessica Rosenholm är född 1977 i Åbo och student från Katedralskolan i Åbo 1996. Hon disputerade i fysikalisk kemi vid tekniska fakulteten vid Åbo Akademi 2008 med avhandlingen Modular Design of Mesoporous Silica Materials: Towards Multifunctional Drug Delivery Systems. Hon har varit postdoktoral forskare vid Shanghai Jiao Tong University i Kina, där hon också har fungerat som projektledare. Rosenholm är också docent i biomedicinsk nanoteknologi vid Åbo Akademi och leder en tvärvetenskaplig och internationell forskningsgrupp. Gruppen utvecklar nanomaterial för både diagnostiska och terapeutiska tillämpningar, samt undersöker hur nanomediciner kan underlätta läkemedelsutvecklingen. Hon har publicerat cirka 100 artiklar i internationella referentgranskade tidskrifter. Hennes forskning har sammanlagt beviljats extern finansiering för över 2,5 miljoner euro, främst från Finlands Akademi samt ett flertal stiftelser.

Tilläggsuppgifter:
Professorn i farmaci (läkemedelsutveckling) vid Åbo Akademi Jessica Rosenholm, tfn 050 460 5886, e-post: jessica.rosenholm(at)abo.fi