Årets Per Brahe-Pris till FD Fredrik Petersson

Stiftelsen för Åbo Akademi har i år beslutat dela ut Per Brahe-priset till t.f. universitetslärare i historia, FD Fredrik Petersson. Prissumman uppgår till 12 000 euro.

Stiftelsen för Åbo Akademi delar ut Per Brahe-priset till en yngre lovande forskare vid Åbo Akademi vars fortsatta anknytning till akademin är synnerligen önskvärd. Petersson har nominerats till priset av professor i allmän historia Holger Weiss, som också är ämnesansvarig för historieämnet vid Åbo Akademi. Weiss betonar att det ur såväl ämnets som akademins perspektiv är strategiskt viktigt att premiera Petersson för hans insatser för att utveckla historieämnets undervisningsprogram och för en mycket aktiv publikationsverksamhet. Stipendiet överräcktes av Stiftelsens för Åbo Akademi styrelseordförande Peter Boström i samband med att Stiftelsens för Åbo Akademi delegation höstmöte den 9 december 2015.

FD Fredrik Petersson är född 1972 i Växjö, Sverige. Han var en central medlem i det av Finlands Akademi finansierade forskningsprojektet vid allmän historia vid Åbo Akademi ”Komintern och den afrikanska nationalismen” och disputerade 2013 med forskning om den anti-imperialistiska organisationen LAI. Peterssons avhandling har vunnit stor uppmärksamhet internationellt och räknas numera som basverket om organisationen och dess verksamhet. Petersson har sedermera utvecklat och fördjupat sin forskning om anti-imperialismen och anti-kolonialismen under mellankrigstiden och aktivt publicerat artiklar i ämnet.

Fredrik Petersson har verkat som t.f. universitetslärare i allmän historia vid Åbo Akademi under två perioder. Han är mycket uppskattad av studenterna som föreläsare och handledare, liksom också hans arbetsinsats för kursutvecklingen.

Per Brahe-prismottagare genom åren