Årets Per Brahe-pris till ED Shahrokh Nikou

Stiftelsens för Åbo Akademi styrelse har i år beslutat dela ut Per Brahe-priset till forskaren och vikarierande akademilektorn i informationsssystem, ED Shahrokh Nikou.

Styrelsens ordförande, kommerserådet Peter Boström överräckte forskarstipendiet om 12 000 euro till ED Nikou i samband med delegationens höstmöte 14.12.2016.

Priset till ”en lovande forskare vars fortsatta anknytning till Åbo Akademi är synnerligen önskvärd” har sedan år 1987 delats ut till sammanlagt 36 personer.

Per Brahe-prismottagare

Pressmeddelande Per Brahe-priset 2016