Årets Elias Tillandz-pris till två vetenskapliga artiklar

Elias Tillandz-priset delades i år ut till de två bästa vetenskapliga artiklarna publicerade under 2015 av forskare vid BioCity i Åbo. Priset delades ut för tolfte gången och det i samband med BioCity Symposium som ordnas den 1 september 2016 i Åbo, nu för 26:e gången.

Publikationspriset har fått sitt namn efter Elias Tillandz (1640–1693), som var professor vid Akademien i Åbo. Tillandz införde de empiriska vetenskaperna i Finland och han publicerade den första vetenskapliga artikeln i Åbo. I priset ingår ett stipendium med stöd av Stiftelsen för Åbo Akademi.

De prisbelönta artiklarna är:
”Integrin endosomal signalling suppresses anoikis” publicerad i tidskriften Nature Cell Biology av Jonna Alanko, Anja Mai, Guillaume Jacquemet, Kristine Schauer, Riina Kaukonen, Markku Saari, Bruno Goud och Johanna Ivaska.

och

”Sex-dependent dominance at a single locus maintains variation in age at maturity in salmon” publicerad i tidskriften Nature av Nicola J. Barson, Tutku Aykanat, Kjetil Hindar, Matthew Baranski, Geir H. Bolstad, Peder Fiske, Céleste Jacq, Arne J. Jensen, Susan E. Johnston, Sten Karlsson, Matthew Kent,Thomas Moen, Eero Niemelä, Torfinn Nome, Tor F. Næsje, Panu Orell, Atso Romakkaniemi, Harald Sægrov, Kurt Urdal, Jaakko Erkinaro, Sigbjørn Lien ochCraig R. Primmer.

http://www.abo.fi/public/sv/News/Item/item/11731