Årets Elias Tillandz-pris till två forskargrupper

Årets Elias Tillandz-pris ges till två forskargrupper vid BioCity Åbo för bästa vetenskapliga artiklar som publicerades 2014. Priset delades ut 27.8.2015 i samband med det årliga BioCity-symposiet.

Priset inkluderar ett stipendium med stöd av Stiftelsen för Åbo Akademi. Priset bär Elias Tillandz namn. Han var professor vid Åbo Akademi (1640–1693). Professor Tillandz införde de empiriska vetenskaperna i Finland och han publicerade den första vetenskapliga artikeln i Åbo. Priset delas i år ut för elfte gången. En vetenskaplig delegation bestående av internationella toppforskare, med professor Matthias Hentze från Heidelbergs universitet som ordförande, har valt pristagarna.

De prisbelönta artiklarna är:
”Expression of HSF2 decreases in mitosis to enable stress-inducible transcription and cell survival”  (Minskning av ett stressprotein skyddar mot kromosomskador och celldöd) publicerad i the Journal of Cell Biology av Alexandra N. Elsing, Camilla Aspelin, Johanna K. Björk, Heidi A. Bergman, Samu V. Himanen, Marko J. Kallio, Pia Roos-Mattjus, Lea Sistonen och

”Tensin-4-dependent MET stabilization is essential for survival and proliferation in carcinoma cells” (Uppkomst av aggressiv och metastasbildande cancer kräver flera cancergenerssamarbete) publicerad i Developmental Cell av Ghaffar Muharram, Pranshu Sahgal, Taina Korpela, Nicola De Franceschi, Riina Kaukonen, Katherine Clark, David Tulasne, Olli Carpén, Johanna Ivaska.

Mera information om de prisbelönta artiklarna

Åbo bioteknikcentrum är en gemensam forskningsinstitution för Åbo universitet och Åbo Akademi och ett av de största specialist- och forskningsservicecentren inom biovetenskap i Finland.