Åbolands Skärgårdsstiftelse ny huvudman för Skärgårdscentrum Korpoström

Stiftelsen för Åbo Akademi donerar sina aktier i fastighetsbolaget bakom Skärgårdscentret Korpoström till Åbolands skärgårdsstiftelse. Skärgårdsstiftelsen blir härigenom huvudägare (78 %). De övriga ägarna är såsom hittills Forststyrelsen och Pargas stad.

”Stiftelsen för Åbo Akademi har deltagit i uppbyggnaden och utvecklandet av centret som en del av vår allmänkulturella verksamhet och skärgården ligger fortsättningsvis stiftelsen nära om hjärtat. Men det är ändå inte vår kärnverksamhet och det känns rätt att Skärgårdscentret ska drivas av en organisation som uttryckligen har skärgårdens utveckling som sin huvuduppgift”, säger skattmästare Lasse Svens vid Stiftelsen för Åbo Akademi.

”Skärgårdsstiftelsen tar med tacksamhet emot den storslagna donationen och ser den som ett förtroende för vår stiftelse”, säger ordförande Bengt Backman. ”Skärgårdscentret stärker och vidgar vår verksamhet på ett avgörande sätt. Vi är medvetna om att vi påtar oss ett betydande ansvar både ekonomiskt och verksamhetsmässigt. En viktig uppgift är att aktivera den kulturella verksamheten på Korpoström. Vi behöver härvidlag stöd av lokala aktivister i Korpo, men också i den övriga skärgården”.

Närmare upplysningar ges av skattmästare Lasse Svens, tfn 0500 562 945, e-post lasse.svens@stiftelsenabo.fi och Skärgårdsstiftelsens ordförande Bengt Backman, tfn 0400 536 036, e-post Bengt.Backman@houtskar.fi.