Aboagora – Between Arts and Sciences 22-24.8.2018

Donnerska institutet och Stiftelsen för Åbo Akademi deltar i arrangemanget för årets Aboagora-symposium 22-24.8.2018 i Sibeliusmuseum i Åbo. Årets tema är ”Burden/Skuld”.