Aboagora 12-14.8.2014, ”Chaos and Cosmos”

Donnerska institutet är med om att ordna symposiet Aboagora – Between Arts and Sciences i Åbo den 12-14 augusti 2014. Dagen innan, 11.8, i samband med symposiet ordnas för första gången i Norden och Baltikum det internationella evenemanget Falling Walls Lab.
Temat för Aboagora 2014, som i år ordnas för fjärde gången, är ”Chaos and Cosmos”. Aboagora närmar sig den ständigt öppna frågan om hur begreppsparet kaos och kosmos kan förstås och begreppsliggöras genom att se närmare på den senaste utvecklingen inom kosmologi, fysik, “big data”, estetik, kreativitet, kultur, religion och mytologier. Aboagora strävar efter att utforska ett synnerligen mångbottnat ämne som gett oändliga uppslag till vetenskapen och konsten under mänsklighetens hela historia. Årets huvudtalare är professorn i astrofysik och hedersdoktorn i teologi vid Uppsala Universitet Bengt Gustafsson, författaren, konstnären och Finlandiaprisvinnaren Hannu Väisänen samt filmregissören Peter Greenaway.

Aboagora är ett symposium som främjar dialogen mellan konst och vetenskap samt skapar nya kommunikationskanaler. Symposiet är de öppna tankarnas forum som utmanar deltagarna att ifrågasätta och bryta ner olika typer av skiljemurar inom konsten och vetenskapen. Aboagora förverkligas som ett samarbete mellan Åbo musikfestspel, Donnerska institutet (Stiftelsen för Åbo Akademi), Åbo Akademi och ämnet kulturhistoria vid Åbo universitet.

Årets program hittar du på Aboagoras webbplats: www.aboagora.fi