Åbo Akademi valmistautuu 100-vuotisjuhlaan

Åbo Akademi viettää 100-vuotisjuhlaansa vuonna 2018. Yliopisto perustettiin sata vuotta sitten lahjoitusten turvin ja myös 100-vuotisjuhlintaa edeltää varainhankinta.

Varainhankinnan käynnistämisen alla on perustettu uusi juhlarahasto, ÅA 100 -juhlavuosirahasto, johon lahjoitukset kohdennetaan. Valtion 30.6.2017 asti jatkuvan vastinrahoituksen avulla voivat yliopistot saada kolme euroa jokaista kerättyä euroa kohden. Peruspääomaan kirjattujen varojen tuotto käytetään Åbo Akademin opetuksen ja tutkimuksen tukemiseen. Nyt käynnistyvä varainhankinta poikkeaa edellisestä, vuosina 2009–2011 toteutuneesta varainhankinnasta siinä, että 10 000 euroa tai sitä suuremmat lahjoitukset voidaan kohdentaa lahjoittajan toiveiden mukaisesti tietyille koulutusaloille.

Åbo Akademin peruspääoman vahvistamisen lisäksi on varainhankinnan tavoitteena yhteiskuntasuhteiden vahvistaminen ja uusien suhteiden luominen, esimerkiksi alumnisuhteiden ja yritysmaailman strategisten kumppanuuksien kautta. Kampanjan avulla halutaan myös luoda näkyvyyttä Åbo Akademin toiminnalle; niin koulutukselle kuin tutkimuksellekin.

http://www.abo.fi/public/fi/aboakademi_100

http://www.abo.fi/public/fi/News/Item/item/9985