Åbo Akademi förbereder sitt 100-årsjubileum

En Akademikommitté bestående av betydande Åbodonatorer bildade den 18 juni 1917 Stiftelsen för Åbo Akademi. Avkastningen av det donerade kapitalet skulle användas för grundandet och upprätthållandet av en högskola i Åbo med svenska som undervisningsspråk. Undervisningen vid Åbo Akademi inleddes i början av vårterminen 1919.

År 2018 firar Åbo Akademi sitt 100-årsjubileum och inleder firandet med en medelinsamling. Inför lanseringen av medelinsamlingen har en ny jubileumsfond, ÅA 100-årsfonden, grundats. Donationerna ska riktas till jubileumsfonden. Med hjälp av statens motfinansieringsprogram, som pågår till 30.6.2017, kan universiteten få upp till tre euro för varje euro som donerats. Avkastningen från de för grundkapitalet insamlade medlen använder Åbo Akademi för att stöda undervisningen och forskningen. Nytt för den här gången, jämfört med medelinsamlingen 2009–2011, är att donationer på över 10 000 euro kan riktas till specifika utbildningsområden, enligt donatorns önskemål.

Utöver att stärka Åbo Akademis grundkapital är målsättningen med medelinsamlingen att stärka och knyta nya samhällskontakter, bland annat i form av alumnrelationer och strategiska partnerskap med företag. Dessutom vill man i kampanjen ge mer synlighet för verksamheten, såväl utbildningen som forskningen, vid Åbo Akademi.

http://blogs.abo.fi/100/

http://www.abo.fi/public/News/Item/item/9985