Stiftelsen skapar framtid.
Främjande av högre utbildning och forskning sedan 1917

Understöd

Stiftelsens främsta uppgift är att ekonomiskt stöda Åbo Akademi. Detta görs genom ett årligt bidrag på ca 10-15 miljoner euro. Vetenskaplig forskning understöds främst genom forskarstipendier till Stiftelsens för Åbo Akademi Forskningsinstitut och genom stöd till Donnerska institutet för religionshistorisk och kulturhistorisk forskning.

 

Verksamhet

Stiftelsen förverkligar sitt ändamål genom att understöda Åbo Akademis verksamhet samt genom att dela ut stipendier, understöd, bidrag och pris. Stiftelsen har som uppgift att därutöver upprätthålla och finansiera institut, museer och inrättningar inom forskning och kultur. Stiftelsen äger och förvaltar akademifastigheter, kommersiella fastigheter och hyresbostäder i syfte att främja stiftelsens ändamål.

 

Donera

Idag förvaltar Stiftelsen för Åbo Akademi mera än 400 fonder. De flesta har uppkommit genom testamenten eller donationer. Att testamentera sin kvarlåtenskap till en stiftelse eller för ett ändamål man känner starkt för eller att inrätta en fond, vars avkastning skall användas för allmännyttigt ändamål är ett naturligt val för mången.

 

Aktuellt

Stiftelsens årsberättelse har utkommit

Stiftelsens årsberättelse 2017 har utkommit den 15 maj 2018 i samband med delegationens vårmöte. Årsberättelsen är en presentation av stiftelsens 100-årsjubileumsår, som firades i arbetets tecken. Berättelsen innehåller information om det… Läs mera»

Årets Ralf Törngren-pris till Jens Back

Teknologie studerande Jens Back vid Åbo Akademi har av Stiftelsen för Åbo Akademi tilldelats årets Ralf Törngren-pris. Priset ges till en studerande eller anställd vid Åbo Akademi, som vid sidan… Läs mera»