Stiftelsen skapar framtid.
Främjande av högre utbildning och forskning sedan 1917

Understöd

Stiftelsens främsta uppgift är att ekonomiskt stöda Åbo Akademi. Detta görs genom ett årligt bidrag på ca 10-15 miljoner euro. Vetenskaplig forskning understöds främst genom forskarstipendier till Stiftelsens för Åbo Akademi Forskningsinstitut och genom stöd till Donnerska institutet för religionshistorisk och kulturhistorisk forskning.

 

Verksamhet

Stiftelsen förverkligar sitt ändamål genom att understöda Åbo Akademis verksamhet samt genom att dela ut stipendier, understöd, bidrag och pris. Stiftelsen har som uppgift att därutöver upprätthålla och finansiera institut, museer och inrättningar inom forskning och kultur. Stiftelsen äger och förvaltar akademifastigheter, kommersiella fastigheter och hyresbostäder i syfte att främja stiftelsens ändamål.

 

Donera

Idag förvaltar Stiftelsen för Åbo Akademi 407 fonder. De flesta har uppkommit genom testamenten eller donationer. Att testamentera sin kvarlåtenskap till en stiftelse eller för ett ändamål man känner starkt för eller att inrätta en fond, vars avkastning skall användas för allmännyttigt ändamål är ett naturligt val för mången.

 

Aktuellt

Årets Per Brahe-pris till TkD Jessica Rosenholm

Stiftelsens för Åbo Akademi styrelse har i år beslutat dela ut Per Brahe-priset till professorn i farmaci, företrädesvis läkemedelsutveckling, teknologie doktor Jessica Rosenholm. Prissumman är 12 000 euro. Per Brahe-priset… Läs mera»

Museet Ett hem tilldelades hederspris

Hederspriset ”Egentliga Finlands museigärning 2017” har tilldelats museet Ett hem . Priset mottogs av intendent Ulrika Grägg och museiassistent Anni Mannevaara vid ett festligt evenemang i Åbo Slott 1.12.2017.  

Julen i museet Ett hem

Museet Ett hem är julöppet 1.12.2017-7.1.2018 och öppethållningstiderna är tisdagar och fredagar kl. 11-16 samt onsdagar, torsdagar, lördagar och söndagar kl. 12-15. Måndagar är museet stängt. Guidningar på svenska arrangeras 3.12 kl. 12,… Läs mera»