Stiftelsen skapar framtid.
Främjande av högre utbildning och forskning sedan 1917

Understöd

Stiftelsens främsta uppgift är att ekonomiskt stöda Åbo Akademi. Detta görs genom ett årligt bidrag på ca 10-15 miljoner euro. Vetenskaplig forskning understöds främst genom forskarstipendier till Stiftelsens för Åbo Akademi Forskningsinstitut och genom stöd till Donnerska institutet för religionshistorisk och kulturhistorisk forskning.

 

Verksamhet

Stiftelsen förverkligar sitt ändamål genom att understöda Åbo Akademis verksamhet samt genom att dela ut stipendier, understöd, bidrag och pris. Stiftelsen har som uppgift att därutöver upprätthålla och finansiera institut, museer och inrättningar inom forskning och kultur. Stiftelsen äger och förvaltar akademifastigheter, kommersiella fastigheter och hyresbostäder i syfte att främja stiftelsens ändamål.

 

Donera

Idag förvaltar Stiftelsen för Åbo Akademi mera än 400 fonder. De flesta har uppkommit genom testamenten eller donationer. Att testamentera sin kvarlåtenskap till en stiftelse eller för ett ändamål man känner starkt för eller att inrätta en fond, vars avkastning skall användas för allmännyttigt ändamål är ett naturligt val för mången.

 

Aktuellt

Öppet hus på campus i Åbo 21.4.2018

Enter ÅAU! Åbo Akademis 100-årsfirande fortsätter med öppet hus på campus i Åbo lördagen den 21 april 2018 kl. 10–15. Det mycket mångsidiga programmet innehåller något för var och en…. Läs mera»

Earth Hour 24.3.2018

Stiftelsen deltar även detta år i Earth Hour genom att lördagen den 24 mars kl. 20.30-21.30 släcka belysningen utanför och i Observatoriet. Vi har deltagit i kampanjen ända sedan den… Läs mera»