Stiftelsen skapar framtid.
Främjande av högre utbildning och forskning sedan 1917

Understöd

Stiftelsens främsta uppgift är att ekonomiskt stöda Åbo Akademi. Detta görs genom ett årligt bidrag på ca 10-15 miljoner euro. Vetenskaplig forskning understöds främst genom forskarstipendier till Stiftelsens för Åbo Akademi Forskningsinstitut och genom stöd till Donnerska institutet för religionshistorisk och kulturhistorisk forskning.

 

Verksamhet

Stiftelsen förverkligar sitt ändamål genom att understöda Åbo Akademis verksamhet samt genom att dela ut stipendier, understöd, bidrag och pris. Stiftelsen har som uppgift att därutöver upprätthålla och finansiera institut, museer och inrättningar inom forskning och kultur. Stiftelsen äger och förvaltar akademifastigheter, kommersiella fastigheter och hyresbostäder i syfte att främja stiftelsens ändamål.

 

Donera

Idag förvaltar Stiftelsen för Åbo Akademi mera än 400 fonder. De flesta har uppkommit genom testamenten eller donationer. Att testamentera sin kvarlåtenskap till en stiftelse eller för ett ändamål man känner starkt för eller att inrätta en fond, vars avkastning skall användas för allmännyttigt ändamål är ett naturligt val för mången.

 

Aktuellt

Bidra till att skapa framtid!

En donation till Stiftelsen för Åbo Akademi är en satsning på framtiden. Vi tar med tacksamhet emot donationer från enskilda personer, institutioner, organisationer och företag. Donera

Lights on ÅAU!

Åbo Akademi inleder firandet av sitt 100-årsjubileumsår med en stor utomhusfest i Åbo torsdag 18.1.2018 kl. 16.30. Allmänheten välkomnas till Domkyrkotorget utanför Åbo Akademis huvudbyggnad för att delta i ljusfesten… Läs mera»

God jul och gott nytt år!

Vi önskar alla våra samarbetsparter och vänner en fridfull jul och ett gott nytt år 2018! I stället för att skicka julhälsningar stöder vi denna jul verksamheten vid Barnkliniken  vid ÅUCS. ”Vi… Läs mera»